Selecteer een pagina

Aangifteperiode = Kwartaal

Aangifte over de maanden januari t/m maart, wij ontvangen je spullen graag voor de 15e april.

Aangifte over de maand april t/m juni, wij ontvangen je spullen graag voor de 15e juli.

Aangifte over de maand juli t/m september, wij ontvangen je spullen graag voor de 15e oktober.

Aangifte over de maand oktober t/m december, wij ontvangen je spullen graag voor de 15e januari.

Let op. De genoemde data zijn niet zomaar verzonnen!! De boekhouding moet goed kunnen worden verwerkt, er moet aangifte gedaan worden en vaak moet er ook BTW worden betaald door de ondernemer, en wel vóór de laatste dag van de maand. In de maanden april/juli/oktober en nog sterker in januari is het op ons kantoor topdrukte!!! Als de boekhouding na de 15e wordt aangeleverd, kunnen we niet altijd meer garanderen dat er op tijd aangifte wordt gedaan. Lever dus op tijd aan !!!

De verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist doen van aangifte ligt ten alle tijde bij de ondernemer !!!