Selecteer een pagina

2017 is voorbij. Voor iedere ondernemer betekent dit dat het jaar ook fiscaal moet worden afgesloten. Voor iedere particulier betekent dit dat er weer aangifte Inkomstenbelasting moet worden gedaan.

Via de 2 links onderaan deze pagina kom je bij een pdf waarin staat beschreven wat je als ondernemer, of als particulier, bij ons dient aan te leveren zodat wij de jaarafsluiting voor jullie kunnen verzorgen. We willen je vragen eerst de volgende punten even door te lezen!

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Ondernemers:
Voor de BTW aangifte: 
Wij willen jullie spullen hebben vóór de 10e van de maand. Als dit niet lukt, neem contact met ons op om nadere afspraken te maken!!
Let op: een ondernemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen en betalen van de belastingaangifte. Wij verzorgen dit voor de ondernemer, maar kunnen hier vanzelfsprekend alleen voor instaan als tijdig wordt aangeleverd. Wij informeren je over de status van de aangifte. Heb je tegen het einde van de maand geen mail gehad, neem contact met ons op! Wellicht is de mail in je spam beland of gaat er iets anders mis. Ook wij zijn mensen, het kan bij ons ook mis gaan, maar jij (de ondernemer) bent verantwoordelijk voor tijdige betaling, doe dus tijdig navraag bij ons!

Particulieren: De belastingdienst belooft bij eventuele teruggaaf van IB te proberen dit af te ronden voor 1 juli, indien voor 1 april aangifte wordt gedaan. Wij verrichten de meeste IB aangiften voor particulieren tussen half februari en eind maart. Lever uw spullen liefst vóór begin maart aan. Let op: ontvangt u een brief van de belastingdienst “uitnodiging tot het doen van aangifte”? Dan bent u verplicht tot het doen van aangifte. Het niet doen van aangifte kan leiden tot een boete. Ontvangt u die brief niet? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Echter, dit hoeft niet altijd te betekenen dat er geen belasting kan worden teruggevraagd. Informeer bij ons of het misschien toch interessant kan zijn om aangifte te doen.

Voorlopige aanslag/teruggave: De Belastingdienst gaat hoge rente rekenen over belasting die onterecht teveel is teruggevraagd en die naderhand moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst. Dit om te voorkomen dat men de Belastingdienst als een veredelde gratis bank van lening gaat gebruiken. Probeer dus zelf goed in te schatten of je voorlopige aanslag/teruggave ongeveer juist is, of overleg dit met ons als je twijfelt. Als hij aangepast moet worden, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.


Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindregelingen: 
De regelgeving rondom de toeslagen is wederom grondig aangepast. Fiscaal zijn allerlei kindregelingen vervallen, die (in voorkomende gevallen) weer terug te vinden zijn in de toeslagensfeer.

Heeft u al een lopende uitkering van zorgtoeslag en/of huurtoeslag, dan hoeft u niets te doen. Op basis van de aangifte Inkomstenbelasting wordt een eventueel gevolg voor Toeslagen automatisch (na)verrekend. Heeft u nog geen zorg- en/of huurtoeslag lopen, en u denkt daar wel recht op te hebben, neem dan contact met ons op zodat we dit voor u kunnen bekijken en in gang zetten.
Mocht een van de regels die gewijzigd zijn met betrekking tot kindregelingen zoals kinderalimentatie en opvang zijn uw situatie raken, of is dit nieuw voor u? Dan verzoeken we u contact met ons op te nemen om te kijken wat hier eventueel aangepast moet worden. Verlies aan aftrekposten kan in voorkomende gevallen worden gecompenseerd middels een hoger kindgebonden budget of kinderbijslag. Lees hier en hier meer achtergrondinformatie.
N.B. Het nieuwe toeslagen traject is in sommige gevallen lang en bureaucratisch dus stel dit niet te lang uit! Ook voor de diverse toeslagenregelingen worden dezelfde termijnen gehanteerd als bij de uitstelregeling van toepassing zijn. Ben je dus géén ondernemer, en heb je te maken met deze regelingen, zorg dan dat wij dit kunnen regelen voor je, vóór 1 mei!

Downloads:

*(LET OP: De bestandsnaam spreekt weliswaar voor zich, maar de ondernemer heeft beide documenten nodig! Zij doen immers ook aangifte IB voor Particulieren)

pdf_iconeindejaarsinfo-2017-ondernemers

 

pdf_iconeindejaarsinfo-2017-ib-voor-particulieren