Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen verzekeringen

– Heeft u schade en u heeft spoedig ondersteuning nodig?

Bel met onderstaande nummers, om uw schade te melden en om te vragen om ondersteuning:

Alarmnummer Hulpdiensten: 112

ASR Verzekeringen : 030 – 257 88 00

REAAL : 072 – 519 40 00

Europeesche: 020 – 651 52 53   (vanuit het buitenland: 020 – 651 57 77 )

CZ : 0900-0949

OOM : 070 – 353 21 00

* Houdt er rekening mee dat de maatschappij, om u te helpen, toegang moet kunnen krijgen tot uw gegevens. Houd polisnummers bij de hand zodat ze snel uw informatie kunnen vinden!

– Mijn tussenpersoon verandert, wat nu ?

In feite verandert er, behalve de persoon die uw belangen behartigt, niets. Adcentrass staat straks in plaats van AAC voor een vlotte maar bovenal persoonlijke dienstverlening naar u als klant. Bijvoorbeeld schade wordt, zoals u dat voorheen van AAC gewend was, volledig door Adcentrass afgehandeld. U hoeft zich nergens zorgen over te maken.

– Mijn polis moet worden aangepast. Bij wie kan ik terecht ?

Tot 1 oktober mag u kiezen, u kunt bij zowel AAC als Adcentrass terecht, al gaat de voorkeur er naar uit dat u kennis maakt met Nick Hoekman. Als u dat prettig vindt kunt u dit bij ons aangeven en plannen we bij ons op kantoor een afspraak in, waar Nick Hoekman zich nader kan introduceren, en direct uw wijziging kan doorvoeren en u eventueel aanvullend daarover kan adviseren.

– Tot wanneer is AAC betrokken bij mijn verzekering, en in welke mate ?

Tot 1 oktober is AAC uw eerste aanspreekpunt, tenzij u reeds kennis gemaakt heeft met Nick. AAC ontvangt tot 1 oktober nog alle informatie omtrent uw verzekering. Na 1 oktober ontvangt AAC deze informatie niet meer en wendt u zich tot Nick Hoekman. Hij is dan van alle dossiers op de hoogte. Vergunningstechnisch mogen wij u tot 31 december 2012 nog inhoudelijk adviseren over uw verzekeringen. Na 1 januari 2013 mogen wij dat niet meer, omdat dan onze vergunningen vervallen. Wij mogen u dan nog slechts adviseren voorzover dit in lijn ligt met onze werkzaamheden uit hoofde van het administratiekantoor.

 – Ik heb een collectieve zorgverzekering (MKB-Administratiekantoor AAC) bij CZ. Wat gaat hiermee gebeuren ?

We zijn met CZ overeengekomen dat de MKB-collectiviteit van AAC in stand gehouden kan worden. Daar verandert voor verzekerden dus niks. Ook nieuwe MKB klanten van AAC kunnen in de toekomst nog verzekerd worden in dit collectief. Vanaf november zal er in de jaarlijkse “zorgverzekeringen-eindsprint” weer het nodige gaan gebeuren. Dit jaar 2012 zullen wij ons hier in ieder geval ook nog actief mee bezig gaan houden. Heeft u dus vragen over uw zorgverzekering, dan kunt u hierover tot 31-12-2012 nog bij ons terecht. Voor inhoudelijke zorgvragen kunt u zoals gebruikelijk bij CZ terecht op 0900-0949.

– De tussenpersoon wijzigt; wijzigt mijn premie nu ook ?

Nee, uw premie wijzigt niet door het wijzigen van de tussenpersoon. Mocht u in de overgangsperiode een premiewijziging voorbij zien komen, dan zal dit een wijziging zijn die voortvloeit uit de verzekering of doorgevoerd is vanuit de maatschappij. In het laatste geval zult u daarover apart worden geïnformeerd. Mocht u daar vragen over hebben kunt u uiteraard contact met één van ons opnemen.

– Hoe gaan AAC en Adcentrass met mijn gegevens om ?

Zowel AAC als Adcentrass werken conform de wet bescherming persoonsgegevens. Wij gaan dus ten alle tijde vertrouwelijk met uw gegevens om. Tijdens de overgangsperiode, waarin Adcentrass de werkzaamheden van AAC gaat overnemen, zijn wij verplicht om volledige openheid van zaken te geven, voorzover dit inhoudelijk betrekking heeft op uw verzekering, om het voor Adcentrass mogelijk te maken uw dossier bij te werken en u goed te kunnen blijven adviseren. Als de overgangsperiode voorbij is, mogen wij geen verdere informatie meer verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Zoals wij in de brief hebben aangegeven, streven wij er naar de overgang met zo min mogelijk rompslomp te laten verlopen. Een van onze sterke punten is altijd geweest dat de verzekering en uw administratie onder één dak zitten. Naverrekeningen en andere benodigde gegevens zijn altijd voorhanden en hoeven niet te worden opgevraagd. Dit 1-loket-principe willen we zo veel mogelijk blijven hanteren, maar hier hebben we uw toestemming voor nodig. Gedurende de komende periode zullen we u in de gelegenheid stellen om, als u daar interesse in heeft, een machtiging te laten tekenen waarin u toestemming geeft aan AAC, om relevante gegevens aan Adcentrass te verstrekken ten behoeve van de verzekering. Op die manier zijn wij er van overtuigd dat u de overgang als niet storend zult ervaren!

– Mijn vraag staat hier niet bij of ik heb een opmerking, wat nu ?

Even bellen of e-mailen met Nick, of met ons. Wij staan u graag te woord, beantwoorden uw vragen en stellen uw feedback zeer op prijs !